Anunturi

Anunțuri licitații

 

 

 

Anunțuri achiziții

 

ANUNŢ 

 Data postării: 01.02.2022

COMPREST UTIL S.R.L., cu sediul ȋn Municipiul Constanţa, Str. Interioară 4, nr. 8, judeţ Constanţa, cod poştal 900330, România, telefon 0729-912189, fax 0241-693710/693727, e-mail: investitii@comprestutil.ro, anunţă intenţia de a achiziţiona, ȋn condiţiile expuse mai jos, următorul produs:

Denumirea obiectului achiziţiei:

STAŢIE SORTARE ŞI CONCASARE 

Locul de livrare:

Sat Sibioara, Comuna Lumina, CARIERA SIBIOARA PIATRA LATĂ, ZONA LAC TAŞAUL, EXPLOATARE MINIERĂ ŞI EXTRAVILAN COMUNA LUMINA SOLA 174, PARCELA PS859/1, JUDEŢ CONSTANŢA ŞI EXTRAVILAN COMUNA LUMINA SOLA 174, PARCELA A858, judeţ CONSTANŢA

Tipul contractului:

Contract de furnizare

Durata contractului:

8 luni (cel mult până la data de 31.10.2022)

Valoarea estimată:

11.315.257,00 LEI fără TVA

Data, ora-limită şi locul de depunere a ofertelor:

11.02.2022, ora 16:00, la adresa: Municipiul Constanţa, Str. Interioară 4, nr. 8, judeţ Constanţa, cod poştal 900330, România (biroul Tehnic-Investiţii, parter, a doua intrare)

Mijloace de comunicare:

Solicitările de clarificări/răspunsurile la acestea pot fi transmise prin e-mail. Ofertele trebuie depuse până la data şi ora limită specificate, prin serviciu poştal sau prin curierat, cu confirmare de primire, sau depuse personal ȋn intervalul orar 09:00 – 16:00 la locul de depunere a ofertelor

Modalitatea de oţinere a Documentaţiei pentru atribuirea contractului:

Fizic de la sediul Comprest Util S.R.L., Municipiul Constanţa, Str. Interioară 4, nr. 8, judeţ Constanţa, cod poştal 900330, România (biroul Tehnic-Investiţii, parter, a doua intrare), ȋn orice zi lucrătoare până la data limita de depunere a ofertelor, ȋn intervalul orar 09:00-16:00

Moneda in care se va depune oferta financiară:

LEI (RON) sau ȋn orice valută pentru care Banca Naţională a României prezinta curs de schimb valutar;

Cursul de schimb valutar utilizat pentru evaluarea ofertelor:

Cursul de schimb publicat pe pagina web a BNR din ziua publicării/transmiterii anunţului privind intenţia de a achiziţiona/invitaţiei de participare la procedura de achiziţie;

Denumirea proiectului şi programului de finanţare ȋn cadrul căruia se deruleaza achiziţia:

"EXTINDEREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE ÎN CADRUL COMPREST UTIL S.R.L." finanţat de Ministerul Finanţelor prin intermediul schemei de ajutor de stat, aprobată prin HG nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major in economie, cu modificările şi completările ulterioare

 

Administrator,
Iurin PANCENCU