Certificari

-        Certificat SR EN ISO 9001 : 2008

-        Certificat SR EN ISO 14001 : 2005

-        Certificat SR OHSAS 18001 : 2008

-        Certificate vizand certificarea conformitatii CPF  pentru toate sorturile de agregate realizate in carierele si statia de sortare proprii SC COMPREST UTIL SRL ;

-        Certificat de conformitate a betoanelor produse in statiile  proprii SC COMPREST UTIL SRL

         ( C8 / 10 ----C 50 / 60 ; BcR 3.5 –BcR 5 )

-        Atestare tehnica a echipamentelor de productie (statii de betoane ; statii de producere agregate naturale de cariera) – certificate de atestare emise de ICECON

-        Autorizatie de furnizor feroviar – SC COMPREST UTIL SRL

-        Certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala pentru produsul << Piatra Sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata – sort 31.5  / 50 mm >> realizat in cariera Sibioara

-        Agrement tehnic feroviar  pentru agregat de cariera sort 0 / 63 mm  realizat in carierele Sibioara si Vacarie – Camena

-        Autorizatie ISC –grad II - a laboratorului propriu de analize si incercari;

-        Autorizatie AFER a laboratorului propriu de analize si incercari.